1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: DOMOKOS MIHÁLY egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 5630 Békés X. Ker. Tanya 085/4-5. Az adatkezelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Az adatkezelő telefonszáma: +36 66 411 483

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az cookie-król: Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Az honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k : Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

2.2. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja. Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára. A kezelt adatok köre: A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges. Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.3. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: - a tájékoztatáshoz való jog, - az adatok helyesbítéséhez való jog, - az adatok törléséhez való jog, - az adatok zárolásához való jog, - a tiltakozás joga. Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá ? amennyiben az adatok továbbítására is sor került ? arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása ? az Ön hozzájárulása nélkül ? közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

Ha kérdésed, észrevételed van, keress minket az alábbi elérhetőségeken!

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


telefon: +3620396-6642

 

Curabitur tempus magna in enim vehicula vestibulum eu sed dui. Donec interdum lorem ante.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Domokos Mihály magánszemély mint hirdetési weboldal-üzemeltető (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.kinal-keres.hu weboldal használatára vonatkozó általános feltételeket. A Felhasználók regisztrált elektronikus formában, az űrlapon található jelölőnégyzet kiválasztásával, önkéntesen fogadják el az ÁSZF-et, mely a szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele, enélkül regisztráció nem történhet, hirdetés nem adható fel a webáruházban. A Szolgáltató a hirdetések felvételét és kezelését, a weboldal üzemeltetését végzi, az értékesített termékek a regisztrált Felhasználók (a továbbiakban: Eladók) tulajdonában állnak, az adásvételi szerződés megkötése az Eladókkal történik. Rögzítjük, hogy a weboldal használata ingyenes.

1. Alapvető adatok:

1.1. Webáruház címe: https://kinal-keres.hu (felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a weboldal maga, annak kialakítása és megjelenése jogi oltalom alatt áll)
1.2. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Domokos Mihály magánszemély
A szolgáltató székhelye: 5630 Békés X. Ker. Tanya 085/4-5
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszáma: 06-20 396 66 42
1.3. Termékek:
Bármely olyan termék, melynek forgalmazását, hirdetését jogszabály nem tiltja
1.4. A szerződés nyelve:
magyar
1.5. A tárhely-szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: MAXER Hosting Kft
A szolgáltató székhelye: 9024 Győr, Répce u. 24
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@maxer.hu
1.6. Az ÁSZF hatálya:
A weboldalon történt minden regisztrációra és kapcsolatfelvételre kiterjed, attól függetlenül, hogy azt magyar vagy külföldi IP-címen keresztül, Magyarországról vagy külföldről adják le, eszközlik.

2. A hirdetés menete

2.1. Regisztráció:
A Felhasználó felhasználói név és jelszó, valamint a rendszer által kért adatok (l. adatvédelmi tájékoztató elolvasása és hozzájárulás) megadásával tud regisztrálni a weboldalon. A regisztrációkor egy ún. személyes fiók készül, mely tartalmazza a felhasználó személyes adatait, a korábbi hirdetések és az azzal kapcsolatos levelezések adatait, valamint a felhasználó által rögzített beállításokat, kereséseket. A Felhasználó felelős az általa megadott adatok helyességéért és teljességéért, a Szolgáltató kizár minden felelősséget, mely a Felhasználó által közölt, rendszerbe bevitt adatok hibás voltából következik, valamint a Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik az ilyen adathibákból a Szolgáltatónál keletkező kárért. A regisztráció megrendelési-vásárlási-hirdetési kötelezettséggel nem jár. A Szolgáltató nem felelős azért, ha a Felhasználó felhasználói neve és jelszava illetéktelen harmadik személyek birtokába kerül, azonban a maga részéről mindet megtesz ennek elkerülése, az adatok védelme érdekében.
A személyes adatok kezelése az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint történik, mely a következő linken érhető el: XXX
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogszabálysértés, vagy az ászf megsértése esetén regisztrációja törölhető, ezen okból nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben.
A Felhasználó regisztrációját bármikor törölheti.
2.2. Hirdetés megjelenítése
A weboldalon a Felhasználó csak a regisztrációt követően adhat fel hirdetést, azonban regisztráció és belépés nélkül is megtekintheti más felhasználók hirdetéseit. A hirdetés adatait a Felhasználó adja meg, és a Felhasználó felel azért, hogy a hirdetett termék/szolgáltatás a jogszabályoknak megfelel. A hirdetés véglegesítése és feladása előtt a Felhasználó azt megnézheti, és módosíthatja.
2.3. Kapcsolat a vásárlókkal
A Vásárlók a Felhasználó által megadott elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba a hirdetővel és hirdetésével, függetlenül a Szolgáltatótól.

3. Termékek és árak

3.1. A Felhasználók felelősek az általuk feltöltött hirdetések megfelelőségéért, ők határozzák meg az árat, melyre Szolgáltató nincs hatással, csak a jogsértő termékek törlése iránt intézkedhet.

4. Garanciavállalás, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság

4.1. A Termékekre a Szolgáltató garanciát nem vállal, a felelősség Felhasználót terheli.
4.2. A panaszkezelés a Szolgáltató 1.2. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül történik, a Felhasználók ezen elérhetőségek valamelyikére küldhetik meg kérdéseiket, észrevételeiket, panaszaikat. A bejelentésnek tartalmaznia kell a hirdetés adatait, a termék nevét, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását és az érvényesíteni kívánt igényt, kérést, kérdést, észrevételt.
4.3. A Felhasználó felelős a Szolgáltató felé a hirdetési oldal hibás, és/vagy jogszabályellenes használatából eredő kárainak megtérítéséért.
4.4. Termék hibája esetén a Szolgáltató csak a kommunikációban segít, a Felhasználó köteles a szavatossági igényeket teljesíteni. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve a szabályozott kérdések értelmezésére a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (?Ptk.?) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.
5.2. A Szolgáltató az ÁSZF esetleges módosítására e-mail útján hívja fel a Felhasználók figyelmét.
5.3. A Szolgáltató, az Eladó és a Felhasználók vitás ügyeik rendezését kötelesek megkísérelni peren kívüli, megegyezéses úton. Amennyiben ez nem vezet eredményre 30 napon belül, a felek igényeiket bírósági úton érvényesíthetik. A felek a bírósági eljárásra kikötik a Békés Megyei Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

Phasellus ut quam a urna ullamcorper aliquam non nec nisl. Quisque imperdiet ligula urna morbi et velit sit.