A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Domokos Mihály magánszemély mint hirdetési weboldal-üzemeltető (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.kinal-keres.hu weboldal használatára vonatkozó általános feltételeket. A Felhasználók regisztrált elektronikus formában, az űrlapon található jelölőnégyzet kiválasztásával, önkéntesen fogadják el az ÁSZF-et, mely a szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele, enélkül regisztráció nem történhet, hirdetés nem adható fel a webáruházban. A Szolgáltató a hirdetések felvételét és kezelését, a weboldal üzemeltetését végzi, az értékesített termékek a regisztrált Felhasználók (a továbbiakban: Eladók) tulajdonában állnak, az adásvételi szerződés megkötése az Eladókkal történik. Rögzítjük, hogy a weboldal használata ingyenes.

1. Alapvető adatok:

1.1. Webáruház címe: https://kinal-keres.hu (felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a weboldal maga, annak kialakítása és megjelenése jogi oltalom alatt áll)
1.2. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Domokos Mihály magánszemély
A szolgáltató székhelye: 5630 Békés X. Ker. Tanya 085/4-5
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszáma: 06-20 396 66 42
1.3. Termékek:
Bármely olyan termék, melynek forgalmazását, hirdetését jogszabály nem tiltja
1.4. A szerződés nyelve:
magyar
1.5. A tárhely-szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: MAXER Hosting Kft
A szolgáltató székhelye: 9024 Győr, Répce u. 24
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@maxer.hu
1.6. Az ÁSZF hatálya:
A weboldalon történt minden regisztrációra és kapcsolatfelvételre kiterjed, attól függetlenül, hogy azt magyar vagy külföldi IP-címen keresztül, Magyarországról vagy külföldről adják le, eszközlik.

2. A hirdetés menete

2.1. Regisztráció:
A Felhasználó felhasználói név és jelszó, valamint a rendszer által kért adatok (l. adatvédelmi tájékoztató elolvasása és hozzájárulás) megadásával tud regisztrálni a weboldalon. A regisztrációkor egy ún. személyes fiók készül, mely tartalmazza a felhasználó személyes adatait, a korábbi hirdetések és az azzal kapcsolatos levelezések adatait, valamint a felhasználó által rögzített beállításokat, kereséseket. A Felhasználó felelős az általa megadott adatok helyességéért és teljességéért, a Szolgáltató kizár minden felelősséget, mely a Felhasználó által közölt, rendszerbe bevitt adatok hibás voltából következik, valamint a Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik az ilyen adathibákból a Szolgáltatónál keletkező kárért. A regisztráció megrendelési-vásárlási-hirdetési kötelezettséggel nem jár. A Szolgáltató nem felelős azért, ha a Felhasználó felhasználói neve és jelszava illetéktelen harmadik személyek birtokába kerül, azonban a maga részéről mindet megtesz ennek elkerülése, az adatok védelme érdekében.
A személyes adatok kezelése az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint történik, mely a következő linken érhető el: XXX
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogszabálysértés, vagy az ászf megsértése esetén regisztrációja törölhető, ezen okból nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben.
A Felhasználó regisztrációját bármikor törölheti.
2.2. Hirdetés megjelenítése
A weboldalon a Felhasználó csak a regisztrációt követően adhat fel hirdetést, azonban regisztráció és belépés nélkül is megtekintheti más felhasználók hirdetéseit. A hirdetés adatait a Felhasználó adja meg, és a Felhasználó felel azért, hogy a hirdetett termék/szolgáltatás a jogszabályoknak megfelel. A hirdetés véglegesítése és feladása előtt a Felhasználó azt megnézheti, és módosíthatja.
2.3. Kapcsolat a vásárlókkal
A Vásárlók a Felhasználó által megadott elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba a hirdetővel és hirdetésével, függetlenül a Szolgáltatótól.

3. Termékek és árak

3.1. A Felhasználók felelősek az általuk feltöltött hirdetések megfelelőségéért, ők határozzák meg az árat, melyre Szolgáltató nincs hatással, csak a jogsértő termékek törlése iránt intézkedhet.

4. Garanciavállalás, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság

4.1. A Termékekre a Szolgáltató garanciát nem vállal, a felelősség Felhasználót terheli.
4.2. A panaszkezelés a Szolgáltató 1.2. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül történik, a Felhasználók ezen elérhetőségek valamelyikére küldhetik meg kérdéseiket, észrevételeiket, panaszaikat. A bejelentésnek tartalmaznia kell a hirdetés adatait, a termék nevét, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását és az érvényesíteni kívánt igényt, kérést, kérdést, észrevételt.
4.3. A Felhasználó felelős a Szolgáltató felé a hirdetési oldal hibás, és/vagy jogszabályellenes használatából eredő kárainak megtérítéséért.
4.4. Termék hibája esetén a Szolgáltató csak a kommunikációban segít, a Felhasználó köteles a szavatossági igényeket teljesíteni. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve a szabályozott kérdések értelmezésére a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (?Ptk.?) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.
5.2. A Szolgáltató az ÁSZF esetleges módosítására e-mail útján hívja fel a Felhasználók figyelmét.
5.3. A Szolgáltató, az Eladó és a Felhasználók vitás ügyeik rendezését kötelesek megkísérelni peren kívüli, megegyezéses úton. Amennyiben ez nem vezet eredményre 30 napon belül, a felek igényeiket bírósági úton érvényesíthetik. A felek a bírósági eljárásra kikötik a Békés Megyei Járásbíróság kizárólagos illetékességét.